ملاقات ازدواج دستگیری اخبار حوادث

ملاقات: ازدواج دستگیری اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مگر درکشورهایی که فسادمالی نیست،کسی را اعدام کرده اند؟/ اصولگرایان آدرس غلط می دهند ، زیباکلام

صادق زیباکلام به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:اصولگرایان رادیکال براین باور هستند که اگر قوه قضائیه برخورد قاطع تری با مفسدان اقتصادی می کرد امروز شاهد این همه فساد ا

مگر درکشورهایی که فسادمالی نیست،کسی را اعدام کرده اند؟/ اصولگرایان آدرس غلط می دهند ، زیباکلام

زیباکلام:مگر درکشورهایی که فسادمالی نیست،کسی را اعدام کرده اند؟/اصولگرایان آدرس غلط می دهند

عبارات مهم : ایران

صادق زیباکلام به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:اصولگرایان رادیکال براین باور هستند که اگر قوه قضائیه برخورد قاطع تری با مفسدان اقتصادی می کرد امروز شاهد این همه فساد اقتصادی در کشور نبودیم.

مگر درکشورهایی که فسادمالی نیست،کسی را اعدام کرده اند؟/ اصولگرایان آدرس غلط می دهند ، زیباکلام

*بنده خطاب به کسانی که اینگونه می اندیشند یک پرسش راحت را مطرح می کنم. آیا در کشورهای دیگر دنیا این همه فساد اقتصادی صورت نمی گیرد؟ در شرایط کنونی کدام کشور در دنیا وجود دارد که مفاسد اقتصادی آن به اندازه ما باشد؟ در شرایط کنونی در کشورهایی مانند هند، ژاپن، نروژ، فیلیپین، سنگاپور، برزیل، آرژانتین و ترکیه به هیچ عنوان تا به این اندازه فساد اقتصادی وجود ندارد. این در حالی است که در کشورهای مترقی و پیشرفته ای مانند آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا اوضاع بسیار بهتر از کشورهای دسته اول هست. پرسش دیگر در این زمینه این است که آیا در کشورهای دیگر دنیا مفسدان اقتصادی را اعدام می کنند یا اینکه رویکرد دیگری در برابر فساد اقتصادی در پیش می گیرند؟

*بدون شک علت مهم این مسأله که در کشور تا به این اندازه فساد اقتصادی وجود دارد این است که اقتصاد ما دولتی است و همه چیز در اختیار سیستم قرار دارد. این در حالی است که در بین کشورهای دنیا حتی نمی توان یک اقتصاد دولتی موفق پیدا کرد که جمهوری اسلامی دومین کشور آن باشد. در نتیجه در شرایط کنونی اصولگرایان در این زمینه به مردم آدرس اشتباه می دهند.

صادق زیباکلام به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:اصولگرایان رادیکال براین باور هستند که اگر قوه قضائیه برخورد قاطع تری با مفسدان اقتصادی می کرد امروز شاهد این همه فساد ا

* آدرس اشتباه دیگری که از طرف اصولگرایان به مردم داده می شود این است که اگر آقای روحانی تیم اقتصادی خود را سریعتر تقویت می کرد و مدیران بی انگیزه را کنار می گذاشت ما با بحران های امروز مواجه نمی شدیم. بدون شک این یک آدرس بسیار غلط است که اتفاقا از روی آگاهی و به صورت تعمدی به جامعه داده می شود. بنده نمره قابل قبولی به تیم اقتصادی دولت آقای روحانی نمی دهم. با این وجود سخن این اصولگرایان در این زمینه سطحی و غیرقابل قبول هست. ما نمی توانیم بپذیریم که به عنوان نمونه اگر آقای نوبخت، کرباسیان، شریعتمداری و واعظی در دولت حضور نداشتند و آقای روحانی در دولت دوم خود از افراد دیگری استفاده کرده بود این اوضاع به وجود نمی آمد. متأسفانه در شرایط کنونی صداوسیما، بخش هایی از نمایندگان مجلس و بعضی از ائمه جمعه این تفکر را به جامعه القا می کنند. این افراد در موضع گیری ها و بیانات خود عنوان می کنند که اگر آقای روحانی در گزینش مدیران خود دقت بیشتری کرده بود و تیم اقتصادی خود را سریعتر تقویت کرده بود ما با بحران های کنونی مواجه نمی شدیم.

*من هیچگاه نمی گویم دولت آقای روحانی بدون نقص و بدون اشکال بوده هست. هنگامی که در سه سال پیش توافق برجام بین کشور عزیزمان ایران و قدرت های جهانی منعقد شد اصولگرایان تندرو همه تلاش خود را به کار بستند تا برجام به موفقیت نرسد. من اعتقاد دارم برجام دارای یک کالبد و یک روح بود. روح برجام نیز تنش زدایی بین کشور عزیزمان ایران و آمریکا و کشورهای غربی بود. این در حالی است که این تنش زدایی دارای هزینه هایی هست. با این وجود در شرایط کنونی که ما در حال پرداخت این هزینه ها هستیم تندروها انگشت اتهام را به سمت دولت آقای روحانی گرفته اند و عنوان می کنند پرسشها موجود در جامعه ناشی از سوءمدیریت دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی به دنبال ستیزه جویی با آمریکا و غرب نبود و بلکه این تندروها بودند که در سه سال گذشته از هیچ تلاشی جهت جلوگیری از رویکرد تنش زدایی بین کشور عزیزمان ایران و آمریکا خودداری نکردند.

*در شرایط کنونی که آمریکا از برجام خارج شده است و ترامپ سیاست های خصمانه در برابر کشور عزیزمان ایران در پیش گرفته و کشور عزیزمان ایران باید این هزینه را بپردازند تندروها عنوان می کنند که دولت آقای روحانی نباید به آمریکا اعتماد می کرد. بنده بعید می دانم که تندروها از دلایل مهم پرسشها کنونی جامعه کشور عزیزمان ایران بی اطلاع باشند.

مگر درکشورهایی که فسادمالی نیست،کسی را اعدام کرده اند؟/ اصولگرایان آدرس غلط می دهند ، زیباکلام

*متولی مهم تأمین امنیت جهت سرمایه گذاری اقتصادی در کشور قوه قضائیه است و دستگاه قضائی باید به اندازه ای فضای اقتصادی کشور عزیزمان ایران را امن و مطمئن کند که سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند در کشور سرمایه گذاری کنند. به همین علت نیز این پرسش مطرح می شود که آیا قوه قضائیه در اختیار آقای روحانی است؟ آیا قوه قضائیه به آقای روحانی پاسخگو است؟ در چنین شرایطی تندروها از یک طرف باعث ناامنی اقتصادی در کشور می شوند و از سوی دیگر به آقای روحانی انتقاد می کنند که آیا در کشور بدون کار وجود دارد.

بنده بعید می دانم نمایندگان مجلس از دلایل مهم پرسشها اقتصادی جامعه بی اطلاع باشند. به نظر می رسد آنها دیواری کوتاه تر از دیوار دولت پیدا نمی کنند. به همین علت نیز تلاش می کنند دولت را مقصر بحران های موجود در جامعه نشان بدهند.

صادق زیباکلام به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:اصولگرایان رادیکال براین باور هستند که اگر قوه قضائیه برخورد قاطع تری با مفسدان اقتصادی می کرد امروز شاهد این همه فساد ا

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | اقتصادی | اصولگرایان | فساد اقتصادی | کشورهای دیگر | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs