ملاقات ازدواج دستگیری اخبار حوادث

ملاقات: ازدواج دستگیری اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث او بعد از شکایت زن،با اتوبوس تصادف کرد و مرد ، آخر تلخ زندگی مردی که از یک زن شوهردار اخاذی می کرد

2 بهمن امسال، زن جوانی به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفت و از مردی شکایت کرد که جهت او مزاحمت‌های سریالی ایجاد کرده بود.

آخر تلخ زندگی مردی که از یک زن شوهردار اخاذی می کرد/او بعد از شکایت زن،با اتوبوس تصادف کرد و مرد

عبارات مهم : تصادف

2 بهمن امسال، زن جوانی به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفت و از مردی شکایت کرد که جهت او مزاحمت های سریالی ایجاد کرده بود.

کشور عزیزمان ایران نوشت:او به بازپرس گفت: مدتی قبل درشبکه لاین با زن جوانی آشنا شدم بعد از یکسال به دیدن او رفتم و تازه آن موقع بود که متوجه شدم او یک مرد هست. خواستم رابطه ام را با کیوان قطع کنم که شروع به ترساندن کرد. کیوان دست بردار نبود، مدام مرا ترساندن می کرد که اگر به رابطه ام ادامه ندهم تصویر هایی را که قبلاً برایش فرستاده بودم در اینترنت منتشر خواهد کرد.

خیلی التماس کیوان را کردم که دست از سرم بردارد و از او خواستم به خاطر آبرویم و حفظ زندگی مشترکم با همسرم دست از سرم بردارد. ولی تهدیدهای کیوان تمامی نداشت و به جای اینکه در برابر التماس های من کوتاه بیاید گفت اگر به خواسته اش عمل نکنم به شوهرم خواهد گفت که با من رابطه داشته هست. کیوان پول می خواست و من هم یکبار به او 5 میلیون تومان دادم و یکبار 2 میلیون تومان. ولی این مبالغ جهت او خیلی کم بود.

او بعد از شکایت زن،با اتوبوس تصادف کرد و مرد ، آخر تلخ زندگی مردی که از یک زن شوهردار اخاذی می کرد

من راننده سرویس مدرسه هستم و یک روز که در حال برگشت به منزل ام بودم او راه مرا سد کرد و به زور سوار ماشینش کرد و به منزل اش برد. التماسش کردم و او در نهایت 4 النگوی مرا گرفت و اجازه داد که از منزل اش بروم ولی این تمام ماجرا نبود آیا که چند روز بعد دوباره سد راهم شد و مرا با ترساندن سوار ماشین کرد. ولی از شانسم این بار یکی از همکارانم مرا داخل ماشین دید که التماس می کنم و کمک می خواهم و جلو ماشین کیوان پیچید. بعد هم شروع به سر و صدا کرد که با کمک او آن روز نجات یافتم. اخاذی های کیوان ادامه داشت و هر بار من مقداری به او پول می دادم و او یکی دو روز بی خیال من می شد ولی دوباره سرو کله اش پیدا می شد و درخواست هایش را شروع می کرد. کیوان شرایط را به حدی جهت من سخت کرده بود که درنهایت دل را به دریا زدم و همه چیز را به همسرم گفتم و به پیشنهاد او شکایت کردم.

مرگ در یک تصادف

2 بهمن امسال، زن جوانی به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران رفت و از مردی شکایت کرد که جهت او مزاحمت‌های سریالی ایجاد کرده بود.

با شکایت زن جوان، بازپرس رضوانی دستور تحقیقات در این خصوص را صادر کرد. بدهید ترتیب کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند تا هویت کیوان را شناسایی کنند. در بررسی های صورت گرفته کارآگاهان پلیس موفق به شناسایی محل زندگی کیوان شده است و با دستور قضایی وارد عمل شدند تا مرد تبهکار را دستگیر کنند ولی بررسی ها نشان داد که کیوان چند روز بعد از شکایت زن جوان، با اتوبوس مسافربری تصادف کرده وجان باخته است!

واژه های کلیدی: تصادف | زندگی | ماشین | کیوان | اتوبوس | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs